Skip to main content

Competenties Erfgoedondernemer

Competenties Erfgoed Ondernemerschap

Competenties die je nodig hebt om jouw bedrijf toekomstbestendig maken.

Kennis delen

De ambachten staan voor een bijzondere opgave: klimaat, energie, arbeidsmarktvergrijzing, regelgeving en veranderende behoeften van klanten hebben gevolgen voor de onderneming en de ondernemer. Ondernemerschap moet aangepast worden aan nieuwe inzichten die met deze ontwikkelingen gepaard gaan.

Vind elkaar

Onze competenties, lesmodules en workshops gaan in op actuele aspecten van ondernemen in de ambachten en bieden erfgoedondernemers handvatten voor modern en toekomstgericht ondernemen.

Competenties

Zakelijk ondernemerschap

1. Zicht hebben op eigen bedrijf
2. Kennis hebben en kunnen toepassen van efficiënte bedrijfsvoering
3. Zicht hebben op productieprocessen
4. Zicht hebben op positionering, onderscheidend vermogen, toekomstgericht

Persoonlijk ondernemerschap

1. Leiding kunnen geven
2. Bekwaam zijn in (project) management
3. Kunnen samenwerken
4. Goed om kunnen gaan met klanten, kunnen onderhandelen, communicatief vaardig

Organisatie ontwikkeling

Future skills
Opstellen functieprofielen
Opstellen scholingsplan
Assessment (individueel met persoonlijk rapport)
De WKB scan
De Digi scan

Inhoud competenties

Zakelijk ondernemerschap 

1. Zicht hebben op eigen bedrijf, inhoud:

 • Strategie
 • Imago
 • Trends
 • MVO
 • Bedrijfscultuur

Heeft inzicht in ontwikkelingen van het werkdomein en eigen marktpositie in de ambachten. Is in staat om vanuit eigen visie en doelen een realistisch ondernemingsplan op te stellen en deze uit te voeren. Is in staat te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Is in staat een onderscheidend imago van Erfgoedondernemer uit te dragen.

Zakelijk ondernemerschap

2. Kennis hebben en kunnen toepassen van efficiënte bedrijfsvoering, inhoud:

 • Duurzaamheid

 • Veiligheid

 • WKM

 • Digitale verplichtingen

 • Certificering

 • SOI

 • Admin, facturen

 • Offerte inhoud

 • Aanbesteding

 • Financieel plan

Is als Erfgoedondernemer in staat om een financieel plan op te stellen, zelf de boekhouding te doen of de administratie aan een boekhouder aan te leveren. Heeft inzicht in wat nodig is om een goede administratie in te richten.
Heeft inzicht in wet- en regelgeving en is in staat hierop te anticiperen.

Zakelijk ondernemerschap

3. Zicht hebben op productieprocessen, inhoud:

 • Efficient on materiaal en personeel
 • Offerte vorm
 • Bedrijfsrisico
 • Kwaliteit opleveren

Heeft kennis van het productieproces.
Is in staat om een duurzame
bedrijfsvoering in te richten, met zo efficiënt gebruik van middelen en zo effectief mogelijk behalen van de doelstellingen.

Persoonlijk ondernemerschap

1. Leiding kunnen geven

 • Ketensamenwerking

 • Duurzaam inzetbaarheid

 • Personeel en vakmanschap

 • bedrijfscultuur

Krijgt zicht op eigen handelen, in staat tot zelfreflectie
Heeft oog voor de mensen in het bedrijf, toont inlevingsvermogen en respect.
Geeft vertrouwen, is benaderbaar, deelt informatie
Is in staat om (eind)verantwoordelijkheid te dragen.
Is in staat om te motiveren.
Kan omgaan met conflicten.

Persoonlijk ondernemerschap

2. Bekwaam zijn in (project) management

Heeft kennis van werkzaamheden, planning, budgetbewaking en kwaliteitseisen
Kan een project zelfstandig beheren, plannen en (laten) uitvoeren zodanig dat het voldoet aan vooraf gestelde kwaliteitseisen.

Persoonlijk ondernemerschap

3. Kunnen samenwerken

 • Ontmoeten
 • Uitwisselen
 • Leren
 • Samenwerken
 • Netwerk

Heeft kennis van groepsprocessen
Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken.
Stelt gezamenlijk belang boven het eigen belang.
Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft.

Persoonlijk ondernemerschap

4. Goed om kunnen gaan met klanten, kunnen onderhandelen, communicatief vaardig

 • Relatie beheren
 • Effectief communiceren
 • Verkopen

Kan eigen belangen met die van een ander samenbrengen.
Kan tactisch communiceren en is oplossings- en
resultaat gericht
Kan verkopen