Skip to main content

Competenties Erfgoedondernemer

Competenties Erfgoed Ondernemerschap

Competenties die je nodig hebt om jouw bedrijf toekomstbestendig maken.

Kennis delen

De ambachten staan voor een bijzondere opgave: klimaat, energie, arbeidsmarktvergrijzing, regelgeving en veranderende behoeften van klanten hebben gevolgen voor de onderneming en de ondernemer. Ondernemerschap moet aangepast worden aan nieuwe inzichten die met deze ontwikkelingen gepaard gaan.

Vind elkaar

Onze competenties, lesmodules en workshops gaan in op actuele aspecten van ondernemen in de ambachten en bieden erfgoedondernemers handvatten voor modern en toekomstgericht ondernemen.

Module

Zakelijk ondernemerschap

Bijhorende competenties

Zicht hebben op eigen bedrijf

 • Heeft inzicht in ontwikkelingen van het werkdomein en eigen marktpositie.
 • Is in staat om vanuit eigen visie en doelen een realistisch ondernemingsplan op te stellen en deze uit te voeren.
 • Is in staat te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
 • Is in staat een onderscheidend imago van eigen bedrijf uit te dragen.

Kennis hebben en kunnen toepassen van efficiënte bedrijfsvoering

 • Is in staat om een financieel plan op te stellen, zelf de boekhouding te doen of de administratie aan boekhouder aan te leveren.

 • Heeft inzicht in wat nodig is om een goede administratie in te richten.

 • Heeft inzicht in wet- en regelgeving en is in staat hierop te anticiperen.

Zicht hebben op productieprocessen

 • Heeft inzicht in ontwikkelingen van het werkdomein en eigen marktpositie.

 • Is in staat om vanuit eigen visie en doelen een realistisch ondernemingsplan op te stellen en deze uit te voeren.

 • Is in staat te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

 • Is in staat een onderscheidend imago van eigen bedrijf uit te dragen.

Zicht hebben op positionering, onderscheidend vermogen, toekomstgericht

 • Zicht hebben op kansen en innovatie van de sector

 • Zicht hebben op communicatiemiddelen/ toepassen er van

Hebben van vakinhoudelijke expertise, kwaliteit kunnen leveren

 • Bezit kennis en begrip van belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep of werkdomein.

 • Is in staat om complexe gespecialiseerde vaardigheden toe te passen dusdanige dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien.

Module

Persoonlijk ondernemerschap

Bijhorende competenties

Leiding kunnen geven

 • Heeft zicht op eigen handelen, is in staat tot zelfreflectie
 • Heeft oog voor de mensen in het bedrijf, toont inlevingsvermogen en respect.
 • Geeft vertrouwen, is benaderbaar, deelt informatie
 • Is in staat om (eind)verantwoordelijkheid te dragen.
 • Is in staat om te motiveren.
 • Kan omgaan met conflicten.

Bekwaam zijn in (project) management

 • Heeft kennis van werkzaamheden, planning, budgetbewaking en kwaliteitseisen

 • Kan een project zelfstandig beheren, plannen en (laten) uitvoeren zodanig dat het voldoet aan vooraf gestelde kwaliteitseisen.

Kunnen samenwerken

 • Heeft kennis van groepsprocessen
 • Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken.
 • Stelt gezamenlijk belang boven het eigen belang.
 • Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft.

Goed om kunnen gaan met klanten, kunnen onderhandelen, communicatief vaardig

 • Kan eigen belangen met die van een ander samenbrengen.
 • Kan tactisch communiceren en is oplossings- en
 • resultaat gericht
 • Kan verkopen

Wil jij een compleet toekomstgericht erfgoed ondernemer worden? Doe dan mee met het hele programma!

Losse workshops kalender 2024

Workshop

Erfgoed ondernemingsplan (BMC model)

18

Januari 2024

Workshop

Online impact vergroten

22

Januari 2024

Workshop

Website in één dag

29

Januari 2024

Workshop

Verkoopgesprek met Erfgoed opdrachtgever

27

Maart 2024

Workshop

Verkoopgesprek met Erfgoed opdrachtgever

28

Maart 2024

Workshop

Persoonlijk leiderschap

8

April 2024

Workshop

Persoonlijk leiderschap

9

April 2024

Workshop

Erfgoed ondernemingsplan (BMC model)

23

April 2024

Workshop

Samenwerken en communicatief handelen

15

Mei 2024

Workshop

Samenwerken en communicatief handelen

16

Mei 2024

Workshop

25

Mei 2024

Overige workshops

Vraag een van de onderstaande workshops aan: Waar en wanneer jou uitkomt!

Workshop

 

Kwaliteit, wet- en regelgeving Erfgoed

 

Workshop

 

Belastingen

 

Workshop

 

Jaarcijfers

 

Inschrijven voor compleet programma

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.